نقد و بررسی فیلم الکساندر

فیلم از نگاه مدیریتی جنبه های فراوانی برای بحث و بررسی داشت که ما شاهد فیلنامه نسبتا قوی ای در این زمینه بودیم.پرداختن به شخصیت اول فیلم بسیار جذاب است.الکساندر به عنوان رهبر ،ویژگیهای زیادی را داراست که باید یک فرد مدیر داشته باشد .

نکته ی مهمی که نظر منو به خودش جلب کرد جسارت الکساندر در ابداع و نوآوری روشهای مدیریتی خودش نسبت به محیط اطراف و اطرافیانش بود که این را از سنین پایین بهمراه داشت.در قسمتی از فیلم میبینیم سرداران و حتی خود فیلیپ قادر به رام کردن اسب وحشی که در بند بود نشدند و تلاشهای آنان برای رام کردن اون اسب بی نتیجه بودو آنجا بود که الساندر با جسارت تمام وارد میدان شد و با خلاقیت در روش موفق به این کار شد.و ماشاهد هستیم که این نوع شیوه مدیریت او تبدیل به وجه مثبت وی شد.دیپلماسی و گفتگو روشی بود به جای زور و  اجبار الکساندر استفاده کردو با این ویژگی تاثیر زیادی بر اطرافیان خود داشت که او را دنبال کنند.

غیر از دید مدیریتی یه مورد دیگر نظرمو به خودش جلب کرد. و اون لهجه ی آنجلینا جولی که در جایگاه مادر الکساندر ایفای نقش میکرد بود.آنجلینا جولی متولد گشور آمریکا است ،بنابراین زبان و لهجه آمریکایی دارد.ولی در فیلم بصورت کاملا حرفه ای جوری انگلیسی صحبت میکند که بیس روسی دارد.و این خیلی مشخص است.و شاید مرتبط با تاثیری که بر افکار الکساندر دارد ،داشته باشد.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید