ما چقد زود باور هستیم

دانشجویی که سال آخر دانشگاه را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول  را گرفت .او در پروژه خود از 50 نفـر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت و یا  حذف ماده شیمیایی توسط دولت را امضا کنند و برای این خواسته خود دلایل زیر را عنوان کرده بود: زیانهای این ماده:«دی هیدروژن مونوکسید» 1 - مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می شود
2 - یک عنصر اصلی باران اسیدی است
3 - وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است
4- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود 5 - باعث فرسایش اجسام می شود
6 - حتی روی ترمز اتوموبیل ها اثر منفی می گذارد
7 - حتی در تومورهای سرطانی نیز یافت شده است
از 50 نفر فوق 43 نفر دادخواست را امضا کردند
6 نفر به طور کلـی عـلاقه ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر میدانست که ماده  شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید »در واقع همان آب است »
عنوان پروژه دانشجوی فوق الذکر : ما چقدر زود باور هستیم

/ 0 نظر / 20 بازدید